Behöver du någon som följer upp din produktion, räknar foderstater, skissar på byggnation, någon att bolla idéer med eller gillar du att åka på studieresor?

Lantbruksråd i Väst erbjuder enskild rådgivning, föreläsningar och kurser, håller i utvecklingsgrupper, ERFA-träffar samt ordnar studieresor/studiebesök för nötkötts-, dikalvs- och mjölkproducenter.

Produktionsrådgivning för bättre lönsamhet och bättre djurvälfärd, exempelvis:

 • Foderstatsberäkningar för ungnöt, dikor och mjölkkor.
 • Foderplanering; tex Hur vet jag att mitt djur får rätt foder?
 • Foderanalysprovtagning. Vi kommer ut och tar prover på ditt foder.
 • Uppfödnings- och tillväxtplanering; tex Hur ska jag göra för att få bättre slaktresultat?
 • Uppföljning och analys; tex Växer djuren tillräckligt bra? Har jag bra/rätt foderkvalitet på mitt foder?
 • Inhysning; om- och tillbyggnad, val av planlösning eller hjälp med stallmiljöproblem. 
 • Betesbaserad produktion; betesplanering/betesstrategi.
 • Ungnötsuppfödning.
 • Dikalvsproduktion.
 • Ekologisk produktion.
 • Konventionell produktion.


Lantbruksråd i Väst har många samarbetspartners bland annat veterinär, växtodlingsrådgivare och ekonomirådgivare. Önskar du en helhetsrådgivning på din gård kan vi även erbjuda detta.


KUNSKAP           KVALITET          GLÄDJE             ENGAGEMANG

Kontakta oss

Adress

Lantbruksråd i Väst

Lane Svenseröd 401

451 93 Uddevalla

Sverige

E-post
Telefon