Lönsam dikalvsproduktion - går det?

Sofia Abrahamsson, Agrotekniker, gjorde sitt examensarbete hos Lantbruksråd i Väst våren 2021. Arbetet var efterfrågat av några dikalvsproducenter och arbetet har, förutom en litteraturstudie, bestått i att ta fram ett beräkningsverktyg (Excellfil) som kan användas av den enskilde nötköttsproducenten. Hennes skrivna arbete finner du lite längre ner på sidan. Vill du ta del av beräkningsverktyget - skicka ett mail till info@lantbruksradivast.se till så skickar vi den till dig!

Sidan är under uppbyggnad

Det kommer att fyllas på med mer intressant läsning här efterhand.

KVALITET         KUNSKAP           GLÄDJE             ENGAGEMANG