Lönsam dikalvsproduktion - går det?

Sofia Abrahamsson gjorde sitt examensarbete hos Lantbruksråd i Väst våren 2021. Arbetet var efterfrågat av några dikalvsproducenter och arbetet har, förutom en litteraturstudie, bestått i att ta fram ett beräkningsverktyg (Excellfil) som kan användas av den enskilde nötköttsproducenten. Hennes skrivna arbete finner du lite längre ner på sidan. Vill du ta del av beräkningsverktyget - skicka ett mail till info@lantbruksradivast.se.

Det kommer att fyllas på med mer intressant läsning här efterhand.

KUNSKAP           KVALITET          GLÄDJE             ENGAGEMANG