Länktips!

Här har vi samlat några länkar som vi tycker är bra och användbara.

Nötkreaturstiftelsen

Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolag bildade 1965 en stiftelse som ska främja nötkreaturskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt inom Skaraborg.Här kan du läsa intressanta rapporter eller söka medel.   

http://www.notkreatursstiftelsen.se/default.aspx

Beef & Lamb

 Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). 
Här finns mycket intressant läsning på engelska.


https://ahdb.org.uk/beef-lamb

 

Lantbruksanalys

Det lilla labbet med personlig service och rådgivning. Analyserar foder till nöt, får och häst. Mångårig erfarenhet och mycket bra service.

https://www.lantbruksanalys.se/


Optilab

Optilab är ett svenskt laboratorium med över 30 års erfarenhet av analyser av
foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. 

https://optilab.se/

Eurofins

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med fler  800 laboratorier över hela världen. 

De erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom olika områden - lantbruk, livsmedel och miljö. 

https://www.eurofins.se/

 

Grovfoderverktyget

Är en hjälp för att beräkna produktionskostnaden, dokumentera och planera för grovfoderproduktionen.

http://grovfoderverktyget.se/

Lantbrukets
Brandskyddskommitté (LBK)

LBK:s rekommendationer ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. De är vägledande vid brandsyn, besiktning, rådgivning, projektering och länsstyrelsernas djurskyddsgranskning samt utgör en branschpraxis i lantbruket.

https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/

Djurskyddslagstiftning

När man har djur finns det många lagar och regler man behöver känna till. Enklare version av djurskyddslagstiftningen och den fulla lagtexten hittar du på Jordbruksverkets hemsida:

https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur


 

Nötstallplan

Nötstallplan är ett hjälpmedel på nätet för dig som planerar stall för köttdjur. Här hittar du information om hur olika typer av köttstallar skall fungera och planeras. http://notstallsplan.slu.se/ 


Kostallplan

Kostallplan är ett planeringsråd för byggnation till mjölkkor i lösdrift.
http://kostallsplan.slu.se/

 

Farming Academy

Internationell kunskapssida om lantbruket. Många digitala kurser inom olika områden. 

https://www.farmingacademy.eu/

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, BYS

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som erbjuder skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med näringslivet. Här kan du bland annat läsa till: agrotekniker, kvalificerad djurvårdare - utökad nivå, klövvårdare, verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, hovslagare, skogsföryngringsledare och inom småskalig virkesförädling.

https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/

Sveriges Lantbruks Universitetet, SLU

SLUs kunskapsbank om Husdjur.

https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/

KVALITET         KUNSKAP           GLÄDJE             ENGAGEMANG