Återgå till blogg
Mineraler på betet

I dikalvsproduktionen saknas ofta mineraler på bete. Varför ska det vara så svårt att få ut ett bra mineralfoder på betet?

Läs mer
Fortbildning, att ständigt söka ny kunskap

Som rådgivare har man ett driv och är ständigt på jakt efter nya kunskaper. Att ständigt delta på fortbildning och kurser. Men det är inte alltid faktakunskapen som gör mest skillnad i hur rådgivningen når fram.

Läs mer