Kurser

Vi arrangerar egna kurser och kurser i samarbete med andra aktörer.  Kurserna är uppbyggda utifrån efterfrågan och önskemål. Önskar du anlita oss som föreläsare eller att vi skräddarsyr en kurs för er är det bara att höra av sig!

För att få veta när vi har våra kurser, träffar och föreläsningar skicka din mailadress till oss så lägger vi till dig till vår sändlista.

Hullbedömning

När: mars 2023

Var: Värmland

Tid: 9:00-15:30

Kostnad: Kursdagen är gratis men du betalar för maten

För att dikon ska fungera bra och vara lönsam är det viktigt att hon håller ett lagom hull året runt. Vi är på sal på förmiddagen och på gård på eftermiddagen för praktisk hullbedömning.

Webbinarie "Från idé till färdigt stall" intro

När: 16 februari
Var: Digitalt via länk
Tid: 18.00-21.00

Från idé till färdigt stall - en introduktion för dig som går i byggtankar!


Går du i byggtankar utan att veta i vilken ände du ska börja? Detta är kursen för dig! Denna kurs, med fokus på stall för dikor och ungnöt, består av två träffar.

Första träffen är digital den 16 februari klockan 18-21. Förprövning, investeringsstöd, lagar och regler samt olika planlösningar står på schemat.

Andra träffen är en workshop på Tallnäs, Skillingaryd 28 februari klockan 18-21. Du tar med dig funderingar, frågor samt skisser och ritningar (om du har) så jobbar vi vidare med dina planer.

Webbinarie "Hälsa och tillväxt i dikalvsproduktionen"

När: 15 februari
Var: Digitalt via länk
Tid: 18.00-20.30

Temakväll om ekologisk dikalvsproduktion. I dikalvsproduktionen är det snäva marginaler, det är viktigt att varje diko avvänjer en frisk fin kalv. Men varför lyckas man inte alltid med det? På webbinariet kommer vi att gå igenom detaljerna som gör att man kan förbättra sin produktion, få bättre djurhälsa och öka lönsamheten. 

Ur innehållet: Vad vill vi med vår dikalvsproduktion, Hälsa och tillväxt på kalven, Vikten av vikten på kon (hull), Ekonomisk utfodring.


Webbinarie "Betesplanering för dikor och ungnöt"

När: 17 mars
Var: Digitalt via länk
Tid: 9.00-14.00

Påbörjar man betesplaneringen i tid kan betesmarkerna skötas och utnyttjas på ett bättre sätt både för nötkreaturet, för klimatet och inte minst för ekonomin. Kursen syftar till att öka djurhälsa och ekonomi samt att minska klimatpåverkan. Ekonomin i dikalvsproduktionen bygger till stor del på att det finns naturliga betesmarker och att det avvänjs en tung kalv. Många låter kalvarna magra av på höstbetet och det är varken bra för djurhälsan, klimatet eller ekonomin. Hur betar man klimatsmart? 

Innehåll: Mål med betesdriften, Nötkreatur som betesdjur, Bete och beläggning, Tillväxt, Parasiter, Betesplanering och betesstrategier.

Klövkurs för nötköttsproducenter

När: 5 april
Var: Lane och Övre Bräcke, Uddevalla
Tid: 9.00-15.30
Kostnad: Kursdagen är gratis men du betalar för maten

Det är väldigt vanligt att dikalvsproducenten helt glömmer bort klövhälsa på sina dikor och kalvar. Det är också vanligt att avelstjuren hålls på, för honom, en för liten yta för att hålla både klövar och ben i trim inför betäckningssäsongen. Kursen ska underlätta för dikalvsproducenten att utveckla sin produktion, genom att förbättra klövhälsan hos sina djur.

Kosignaler

Vi erbjuder kurser och rådgivning inom kosignaler. Vi kan även skräddarsy en kurs specifikt för dig och din personal eller dina kollegor.

Kursanmälan

KUNSKAP           KVALITET          GLÄDJE             ENGAGEMANG