Kurser

Vi arrangerar egna kurser och kurser i samarbete med andra aktörer.  Kurserna är uppbyggda utifrån efterfrågan och önskemål. Önskar du anlita oss som föreläsare eller att vi skräddarsyr en kurs för er är det bara att höra av sig!

För att få veta när vi har våra kurser, träffar och föreläsningar skicka din mailadress till oss så lägger vi till dig till vår sändlista.

Digital kvällskurs

Holistisk betesdrift och planering

Plats: digitalt via Teams
Datum: 22 april 2024
Tid: 18.30-20.30
  • Vad innebär holistiskt betesdrift?
  • Hur tillämpar man en holistiskt betesplan?
  • Vilka fördelar kan ses med denna typ av betesplanering?
  • Djurhälsa
  • Lönsamhet

Uppstart av ny ERFArenhets grupp ungnötsproducenter

Nötköttsproducenter delar med sig av sina erfarenheter. Några lantbrukare som testat olika saker inom nötköttsproduktion berättar om sina framgångar och misslyckanden. Att tänka på när du ska förändra din produktion, vilka är dina mål? Hur ska du göra för att slippa att göra samma misstag som någon annan? Här tas både djurval, byggnader, växtodling, foder/foderproduktion och försäljningsvägar av köttet upp. 

Här fokuserar vi på produktion, produktionsutveckling och test av nya vägar för nötköttsproducenter (dikalvs- och ungnötsproduktion). Vilka är vanliga missar och vad kan man göra för att lyckas med sin produktion. Vi pratar hållbarhet (klimat, ekonomisk, social), om vikten att vara nyfiken och inte minst om att ha roligt på jobbet. Innehållet kommer till stor del att styras utav gruppdeltagarna. 

Tidsplan: 5-6 träffar under 2024-2025. Nytt ämne/område (efter önskemål och behov) vid varje träff och träffen kommer att hållas som en halvdagsträff på ca 5 timmar.  

Maja-Lena (Malla) Främling, Lantbruksråd i Väst håller ihop träffarna. 

ERFA-gruppen är finansierad av Länsstyrelsen i Värmlands län. 

Välkomna att delta i ERFA-gruppen!

Anmälan görs längst ner på denna sida eller till kurser@lantbruksradivast.se

(För att din anmälan ska vara komplett behöver vi ha: namn, adress, mailadress, telefonnummer och personnummer).

Frågor?

Maila eller ring Malla info@lantbruksradivast.se eller 070-207 51 67

Klövkurs för nötköttsproducenter

När: 23 maj 2024

Var: Borgvik, Värmland

Tid: 9:00-15:30

Kostnad: Kursdagen är gratis men du betalar för maten (fika och lunch)

Det är väldigt vanligt att dikalvsproducenten helt glömmer bort klövhälsa på sina dikor och kalvar. Det är också vanligt att avelstjuren hålls på, för honom, en för liten yta för att hålla både klövar och ben i trim inför betäckningssäsongen. Kursen ska underlätta för dikalvsproducenten att utveckla sin produktion, genom att förbättra klövhälsan hos sina djur.  

Anmälan senast 16 maj  (längst ner på webbsidan)

Kommande kurser under 2024-2025

Hantering vid avlivning (teoretisk kurs)

Hösten 2024 (preliminärt september-oktober)

Slaktmognadskurs 2 dagars

Hösten/vintern 2024 (preliminärt oktober-november)

Hälsa och tillväxt i dikalvsproduktionen 

Vinter/vår 2025

Uppstart av ny ERFA-grupp dikor

Kosignaler

Vi erbjuder kurser och rådgivning inom kosignaler. Vi kan även skräddarsy en kurs specifikt för dig och din personal eller dina kollegor.

Kursanmälan

KUNSKAP           KVALITET          GLÄDJE             ENGAGEMANG