Kurser

Vi arrangerar egna kurser och kurser i samarbete med andra aktörer.  Kurserna är uppbyggda utifrån efterfrågan och önskemål. Önskar du anlita oss som föreläsare eller att vi skräddarsyr en kurs för er är det bara att höra av sig!

För att få veta när vi har våra kurser, träffar och föreläsningar skicka din mailadress till oss så lägger vi till dig till vår sändlista.

Fältträff ute i betesmarken

Bete och betesplanering

När: 1 juni 2023
Var:  Svenshult 1, Furusjö (Jönköpings län)
Tid: 18:00-20:30
Kostnad: Träffen är kostnadsfri.  Ta med egen fikakorg!

På denna träff i betesmarken fokuserar vi på hur vi ska betesplanera så smart och smidigt med bästa utfall för dikor och ungnöt!

Bete – bästa foderstaten! Gör man en genomtänkt betesplan kan betesmarkerna skötas och nyttjas på ett bättre sätt både för djuret, för klimatet och inte minst för ekonomin.

Ekonomin i dikalvsproduktionen bygger till stor del på att det finns naturliga betesmarker och att det avvänjs en tung kalv. Många låter kalvarna magra av på höstbetet och det är varken bra för djurhälsan, klimatet eller ekonomin.

På denna träff får vi hjälp med hur vi i praktiken kan tänka och planera för att få rätt djur på rätt plats!

Hullbedömning - Halland

När: 29 september 2023

Var: Tönnersjö Golfbana och Alslöfs Gård, Eldsberga
Tid: 9.00-15.30
Kostnad: Kursdagen är gratis men du betalar för maten

För att dikon ska fungera bra och vara lönsam är det viktigt att hon håller ett lagom hull året runt. Vi är på sal på förmiddagen och på gård på eftermiddagen för praktisk hullbedömning.

Praktisk klövkurs för mjölk- och nötköttsproducenter, Uddetorp Skara

När: Hösten 2023
Var: Uddetorp, Skara
Tid: 9.00-16.00
Kostnad: 500kr inkl moms och mat

En praktisk klövkurs där deltagarna får verka slaktklövar och lära sig lägga kloss och bandage. Mer information kommer.

Kosignaler

Vi erbjuder kurser och rådgivning inom kosignaler. Vi kan även skräddarsy en kurs specifikt för dig och din personal eller dina kollegor.

Kursanmälan

KUNSKAP           KVALITET          GLÄDJE             ENGAGEMANG