Utvecklingsgrupper 
eller ERFA-grupper (företagscirklar)

Erfa = erfarenhet

Utvecklingsgrupper är en typ av grupprådgivning där idén att deltagarna ska träffas och utbyta information och erfarenheter inom ett specifikt ämnesområde och därigenom öka sin kunskap och sitt kontaktnät. Lantbruksråd i Väst håller i träffarna och att det finns ett aktuellt ämne till varje träff. Träffarna sker ofta hemma hos deltagarna på deras egna gårdar, men de kan också ske på sal eller som studiebesök hos något annat företag.

Lantbruksråd i Väst har flera utvecklingsgrupper igång inom ungnöt och dikalvsproduktion, vi startar nya grupper vid efterfrågan.

Hör av dig om du är intresserad av att delta i en utvecklingsgrupp!

STOLTHET           KUNSKAP           GLÄDJE             ENGAGEMANG