Utvecklingsgrupper 
och nätverksträffar

Utvecklingsgrupper eller ERFA-grupper (Erfa = erfarenhet) är en typ av grupprådgivning där idén är att deltagarna ska träffas kontinuerligt och utbyta information och erfarenheter inom ett specifikt ämnesområde och därigenom öka sin kunskap och sitt kontaktnät. Grupperna träffas 2-4 gånger per år och det är samma deltagare varje gång. Lantbruksråd i Väst håller i träffarna och det finns ett aktuellt ämne vid  varje träff. Träffarna sker hemma hos deltagarna på deras egna gårdar, på sal eller som studiebesök hos något annat lantbruksföretag.

Lantbruksråd i Väst har flera utvecklingsgrupper igång inom ungnötsproduktion och dikalvsproduktion, vi startar nya grupper vid efterfrågan. Vi arrangerar även nätverksträffar kontinuerligt.
Hör av dig om du är intresserad av att delta i en utvecklingsgrupp eller på en nätverksträff!

Kontakta oss

KUNSKAP           KVALITET          GLÄDJE             ENGAGEMANG