Här har vi samlat några hemsidor som vi tycker är bra och användbara.

Svenska klövvårdsföreningen

Bra klövhälsa är viktigt för kon och för lönsam produktion. Certifierade klövvårdare hittar du på Svenska Klövvårdsföreningens hemsida:
http://www.svenskaklovvardsforeningen.se/

Smittsäkrad besättning nötkreatur

Smittsäkrad besättning är ett förebyggande trestegs-program som säkrar gårdens smittskydd och ger dig upp till 70 procent i statlig ersättning vid spärr för salmonella.
http://www.xn--smittskra-02a.se/not/smittsakrad-besattning-not/

 

Nötkreaturstiftelsen

Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolag bildade 1965 en stiftelse som ska främja nötkreaturskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt inom Skaraborg.Här kan du läsa intressanta rapporter eller söka medel.   

http://www.notkreatursstiftelsen.se/default.aspx

Beef & Lamb

 Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). 
Här finns mycket intressant läsning på engelska.


https://ahdb.org.uk/beef-lamb

 

Lantbruksanalys

Det lilla labbet med personlig service och rådgivning. Analyserar foder till nöt, får och häst. Mångårig erfarenhet och mycket bra service.

https://www.lantbruksanalys.se/


Optilab

Optilab är ett svenskt laboratorium med över 30 års erfarenhet av analyser av
foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. 

https://optilab.se/

Eurofins

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med fler  800 laboratorier över hela världen. 

De erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom olika områden - lantbruk, livsmedel och miljö. 

https://www.eurofins.se/

 

Grovfoderverktyget

Är en hjälp för att beräkna produktionskostnaden, dokumentera och planera för grovfoderproduktionen.

http://grovfoderverktyget.se/

Lantbrukets
Brandskyddskommitté (LBK)

LBK:s rekommendationer ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. De är vägledande vid brandsyn, besiktning, rådgivning, projektering och länsstyrelsernas djurskyddsgranskning samt utgör en branschpraxis i lantbruket.

https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/

Djurskyddslagstiftning

När man har djur finns det många lagar och regler man behöver känna till. Enklare version av djurskyddslagstiftningen och den fulla lagtexten hittar du på Jordbruksverkets hemsida:

https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur


 

Nötstallplan

Nötstallplan är ett hjälpmedel på nätet för dig som planerar stall för köttdjur. Här hittar du information om hur olika typer av köttstallar skall fungera och planeras. http://notstallsplan.slu.se/ 


Kostallplan

Kostallplan är ett planeringsråd för byggnation till mjölkkor i lösdrift.
http://kostallsplan.slu.se/

 

Farming Academy

Internationell kunskapssida om lantbruket. Många digitala kurser inom olika områden. 

https://www.farmingacademy.eu/

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, BYS

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som erbjuder skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med näringslivet. Här kan du bland annat läsa till: agrotekniker, kvalificerad djurvårdare - utökad nivå, klövvårdare, verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, hovslagare, skogsföryngringsledare och inom småskalig virkesförädling.

https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/

Sveriges Lantbruks Universitetet, SLU

SLUs kunskapsbank om Husdjur.

https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/

KVALITET         KUNSKAP           GLÄDJE             ENGAGEMANG