Enskild rådgivning eller grupprådgivning

Lantbruksråd i Väst erbjuder både enskild rådgivning och grupprådgivning, allt utifrån dina önskemål. Lantbruksråd i Västs huvudområden för rådgivning är foder, produktionsuppföljning  och byggnation; om- och nybyggnation samt stallmiljöproblem för nöt, diko och mjölk. Vi är utbildade inom Greppa Näringen och ekologisk produktion.

Vi kan komma ut på ett enskilt besök eller så planerar vi in vid flera tillfällen och gör en fördjupad analys av din produktion. Vi erbjuder även telefonrådgivning och rådgivning via tex Skype/Facetime/Teams. Hör av dig så lägger vi upp rådgivningen efter dina behov och önskemål.

Bor du i Värmland är vi upphandlade av Länsstyrelsen att utföra ekorådgivning och betesrådgivning. Hör av dig om du vill veta mer!


Exempel på rådgivning som vi utför:

Foderanalyser och foderstater

Behöver du hjälp med att ta foderanalyser på ditt grovfoder? Vi kan hjälpa dig att ta analysprover, tolka analysresultatet och beräkna foderstater.

Ungnöt

Vi hjälper gärna till att göra foderstater, räkna på produktionskostnader och att följa upp din ungnötsproduktion.

Dikalvsproduktion

Vi kan både ekologisk och konventionell produktion. Vill du ha hjälp med uppföljning, foder eller annat som berör din dikalvsproduktion - hör av dig till oss!

Betesplanering

Behöver du hjälp med betesplanering/betesstrategi? Hör av dig så kan vi hjälpa dig!

Inhysning; om- och tillbyggnad

Ska du bygga om eller bygga nytt? Då kan Lantbruksråd i Väst tex hjälpa dig med  val av planlösning eller hjälp med stallmiljöproblem. Vi gör även förprövnings- och investeringsstödsansökningar.

Ekologisk produktion

Vi är utbildade ekorådgivare och kan eko på nötkött, dikalvs- och mjölkproduktion. 

Konventionell produktion

För nötkött, dikalvs- och mjölkproduktion. Vi tycker om att fördjupa oss i produktionsresultat och hitta potentiella förbättringspunkter.

Telefon/digital rådgivning

Vi erbjuder även digital rådgivning via telefon/skype/Facetime eller annat digitalt verktyg som passar dig. 

Coaching

Ibland behöver man bara någon att bolla med, att någon utifrån kommer in i företaget med nya ögon. Lantbruksråd i Väst är positiv, optimistisk, engagerad och framtidsorienterad. 

STOLTHET            KUNSKAP            GLÄDJE             ENGAGEMANG