Under mina år på Länsstyrelsen fick jag bara "skissa" på olika stallösningar för att inte vara någon konkurrent till andra företag men nu har jag skaffat mig ett CAD-program. Men tiden när jag bara sitter och ritar/övar har inte infunnit sig ännu.

Läs mer