Som rådgivare har man ett driv och är ständigt på jakt efter nya kunskaper. Att ständigt delta på fortbildning och kurser. Men det är inte alltid faktakunskapen som gör mest skillnad i hur rådgivningen når fram.

Läs mer